Nästa vecka är det höstlov, vad vet du om barnens rätt och Barnkonventionen?

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk lag.

Den 9 november bjuder vi in våra medlemmar till en insiktsträff om hur vi kan få in barnens perspektiv i vårt arbete. Läs mer och anmäl dig via vår hemsida.

Då kommer Lina Lundström, barnombudsman i Stockholms stad och berättar om stadens barnrättsarbete. Caroline Dahlbom, hållbarhetsstrateg hos Svenska Bostäder berättar om ett exempel från Svenska Bostäders arbete.