Samverkan är A och O

Vi samverkar för ett tryggare och säkrare samhälle

– Samverkan är jätteviktigt, att olika myndigheter och andra aktörer samverkar för att få ett tryggare och säkrare samhälle. I Rågsved behöver vi samverka i flera olika delar, vilket vi redan gör men vi kan göra det ännu bättre, säger Micke, kommunpolis i Rågsved.

De två kommunpoliserna Micke Sundberg och Peter Aasa är engagerade i Rågsved och de menar båda att samverkan i Rågsved är god både med stadsdelsförvaltningen, Rågsveds Fastighetsägare och andra aktörer och att platssamverkan är en viktig plattform.

Trygghetsdagen sprider viktig kunskap

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Rågsveds Fastighetsägare och polisen arrangerar sedan 2017 årligen trygghetsdagen i Rågsved. Trygghetsdagen är ett arrangemang då de boende i Rågsved med omnejd är välkomna att delta i aktiviteter och diskussion kring trygghet och trivsel. Teman för trygghetsdagen har bland annat varit brandförebyggande information, krisberedskap, trygghetsinventeringar, platssamverkan, trygg utemiljö, trygg i hemmet, hälsa och grannsamverkan.

– Trygghetsdagen i Rågsved sprider viktig kunskap kring säkerhet i hemmet och i våra gemensamma utemiljöer. Det kan i förlängningen bidra till ökad trygghet och gemenskap för alla som bor i Rågsved. Dessutom ger det oss en möjlighet att tillsammans med våra samverkanspartners möta dem vi jobbar för, säger Peter.

Kommunpoliserna Micke Sundberg och Peter Aasa.

Trygghetsdagen 2022

Boka redan nu in datumet i din kalender för trygghetsdagen 2022, den 16 september på Rågsveds torg, kl 13-17.

Årets teman är: 

  • Platssamverkan – Tillsammans för ökad trygghet och trivsel
  • Trygg utemiljö – Tryggare Rågsved
  • Trygg hemma – Så gör du ditt hem tryggare
Trygghetsdagen 2022