Samverkan är ett kraftfullt verktyg

Samverkan är ett kraftfullt verktyg. Men man ska samverka om det som man kan och samtidigt hålla sig till sin kärnverksamhet och göra sin hemläxa, det menar Trond Hannerstig ny vd för Skärholmens Fastighetsägare och Rågsveds Fastighetsägare.

Trond har god erfarenhet från såväl fastighetsbranschen som trygghetsarbete. Han kommer från Huge bostäder där han varit ansvarig för social hållbarhet och är van att arbeta med samverkan mellan kommun, bostadsbolag och civilsamhälle.

Trond ersätter Sonny Söderström, augusti 2021, som har valt att gå i pension från såväl föreningen som Stockholmshem där han bland annat varit distriktschef. Trond kommer från Huge bostäder som inte bara vill förvalta och bygga hus, utan också bygga livet mellan husen.

Hos Huge har jag varit ansvarig för social hållbarhet. Det innebär att utgå från de som bor och verkar i området, att hitta samarbeten, samverkan med kommunen andra bostadsbolag, civilsamhället och att arbeta med livet mellan husen. Det som berör människor men inte själva husen, tak och väggar utan hur ser den fysiska miljön ut, hur trivs man i området, är man trygg, säger Trond.

Han har tidigare erfarenhet från fastighetsägarföreningar då han arbetat som projektledare i såväl Skärholmen Fastighetsägare som Rågsveds Fastighetsägare, men även Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.

Jag kom in när föreningarna skulle satsa mer på platsutveckling och eftersom jag har en bakgrund som samhällsplanerare så var det framför allt samspelet mellan invånarna och den fysiska miljön som jag hade fokus på, hur utvecklar vi platser och på vilket sätt, berättar Trond.

Trond tycker att det ska bli intressant och spännande att få vara en del i utvecklingsplanerna och platssamverkan som finns i såväl Rågsved som Skärholmen. Han säger också att det är viktigt att inte springa för fort utan att ta hand om det som redan finns i områdena och de som redan bor där. De är experter på sitt område och vi behöver ta in deras erfarenheter och synpunkter i utvecklingen menar Trond som poängterar att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är väldigt viktiga i arbetet.

Eftersom jag också verkat i Huddinge så ser jag en utmaning i att få ihop stadsdelar och kommuner. Det är inga isolerade öar utan vi samspelar, till exempel Skärholmen och Huddinge kommun med Kungens kurva, säger Trond.

Fastighetsägare kan vara en viktig del i en fortsatt positiv utveckling av stadsdelar, men vi är ingen myndighet utan har ett avgränsat uppdrag. Vissa delar ska kommunen arbeta med och vissa delar ska polisen arbeta med men vi ska samverka där vi kan, fortsätter han.

Trond kommer att vara anställd hos Stockholmshem och förutom uppdraget som vd för Skärholmens Fastighetsägare och Rågsveds Fastighetsägare kommer han att vara en del av vd-staben på Stockholmshem.

Jag ser det som en stor fördel att finnas nära ett av de stora allmännyttiga bolagen när jag arbetar i föreningarna, säger Trond.

Trond trycker på vikten av samverkan och menar att det är ett kraftfullt verktyg.

Men man ska samverka om det som man kan och samtidigt hålla sig till sin kärnverksamhet och göra sin hemläxa, säger han.

Trond är samhällsplanerare från Uppsala universitet och har sedan 2014 arbetat med fastighetsbranschen på olika sätt. Hans fokus är den sociala biten kopplad till den fysiska miljön, att skapa ännu attraktivare platser.
På Huge bostäder har han också tagit fram strategier för att arbeta effektivare med trygghetsfrågan och social hållbarhet. Han har dessutom suttit i Huges förhandlingsgrupp och även varit projektledare i vad som motsvarar Stockholmshyran för Huddinge med systematiskt hyressättning.

Trond har erfarenhet av EST – Effektiv samordning för trygghet och Embrace, det verktyg Skärholmens Fastighetsägare valt att använda för att få tillgång till aktuell lägesbild över brott och otrygghetsskapande händelser i Skärholmen, ett samarbete mellan föreningen, stadsdelen och polisen.

Det gäller att engagera våra medlemmar samt medarbetare på bolagen som tycker att detta är viktigt och intressant. Vi valde omsorgsfullt ut rapportörer i Huges alla fyra distrikt för detta och det fungerade utmärkt, avslutar Trond.

Text & foto: Katarina Magnusson