Tillsammans för ökad trygghet och trivsel i Rågsved

Välkomna till den årliga Trygghetsdagen i Rågsved fredag 10 september, klockan 13–18
Under året som har gått sedan förra trygghetsdagen har vi genomfört både intervjuer och haft arbetsgrupper för att tillsammans med boende och föreningar ta fram förslag till åtgärder som ska öka trygghet och trivsel i Rågsved.

På årets trygghetsdag kommer vi att visa vad som har blivit gjort och vad som kommer att hända med förslagen framöver. Det blir ett bra tillfälle att få prata med boende om hur vi tillsammans kan ta ansvar för att utveckla Rågsved säger Åsa Winfridsson, preventionssamordnare på Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning.

Under dagen kan boende i området få förebyggande information uppdelat i tre huvudsakliga teman:

  • Platssamverkan Rågsved – vad kom fram i medborgardialogen och vad händer nu.
  • Trygg utemiljö – Information om Snösätra kulturplats, stadsutvecklingsprojektet Fokus Hagsätra-Rågsved, stadsodling och nattvandring.
  • Trygg i hemmet – Information om hemförsäkring, konsumentrådgivning och grannsamverkan. Brandförsvaret är på plats och berättar om brandförebyggande aktiviteter och det finns möjlighet att prova att släcka med brandsläckare.

Trygghetsdagen i Rågsved är ett utmärkt tillfälle att möta våra medlemmars hyresgäster och att ha en dialog med de boende och andra aktörer i Rågsved om hur vi tillsammans kan öka trygghet och trivsel i boendemiljön, som till exempel i den gemensamma utemiljön med parker och gångstråk, säger Trond Hannerstig, vd Rågsveds Fastighetsägare.

Polisen är på plats under dagen och det utlovas tipsrunda med priser.

Under trygghetsdagen i Rågsved sprids kunskap kring säkerhet i både hemmet och våra gemensamma utemiljöer. I förlängningen bidrar det till ökad trygghet och gemenskap för alla som bor i Rågsved. Trygghetsdagen ger dessutom oss och våra samverkanspartners en bra möjlighet att möta dem vi jobbar för, säger Mikael Sundberg och Peter Aasa på polisen Farsta-Vantör.

Trygghetsdagen i Rågsved arrangeras av Stockholms stad, Rågsveds Fastighetsägare och Polisen. Tillsammans med boende och lokala samhällsbyggare stärker vi tryggheten och gemenskapen i Rågsved.

Ladda ner texten som pdf

Här finns mer material om trygghetsdagen

Har du frågor eller vill ha mer information

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
Rågsveds fastighetsägare
Åsa Winfridsson, preventionssamordnare Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, Telefon: 08-508 14 152
Trond Hannerstig, VD Rågsveds Fastighetsägare, Telefon: 08-508 391 03
Peter Aasa, Kommunpolis lokalpolisområde Farsta-Vantör, Telefon: 073-063 65 74