Trygghetsdag ger oss chansen att möta medborgarna

Den 16 september arrangeras den årliga Trygghetsdagen på Rågsveds torg. Aktörer från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Polisen Farsta/Vantör och Rågsveds Fastighetsägare kommer att vara på plats för att lyssna till och prata med boende i Rågsved.

– Trygghetsdagen är viktig för oss eftersom den ger oss kunskap om vad boende och verksamma i Rågsved tycker om trygghet och trivsel i sitt närområde. Det är också ett tillfälle att visa hur olika offentliga aktörer samverkar kring viktiga frågor, säger Gustav Johansson (M) ordförande i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.

Trygghetsdagen kommer att behandla tre olika områden: platssamverkan, trygg utemiljö och trygg hemma.

– Trygghetsdagen i Rågsved är ett utmärkt tillfälle för våra medlemmar att möta sina hyresgäster och att ha en dialog om vad som kan utvecklas. Fastighetsägare är viktiga aktörer för utvecklingen av Rågsved och vi har en nära samverkan med stadsdelen, polisen och andra aktörer för att tillsammans öka tryggheten och trivseln för de som bor här, säger Trond Hannerstig, vd Rågsveds Fastighetsägare.

Fokus på Trygghetsdagen är att vi blir starkare tillsammans.

– Under Trygghetsdagen i Rågsved sprids kunskap kring säkerhet i både hemmet och våra gemensamma utemiljöer. I förlängningen bidrar det till ökad trygghet och gemenskap för alla som bor i Rågsved. Trygghetsdagen ger dessutom oss och våra samverkanspartners en bra möjlighet att möta dem vi jobbar för, säger Mikael Sundberg och Peter Aasa på Polisen Farsta-Vantör.

Trygghetsdagen hålls den 16 september mellan kl. 13:00 och 17:00 på Rågsveds torg.

För mer information eller boka intervjuer med inblandade aktörer kontakta:
Calle Hedrén | 076 122 04 86 | calle.hedren@stockholm.se
Lotta Vidén | 070-737 24 05 | info@ragfast.se

Trygghetsdagen 2022