Trygghetsdagen – tillfälle till dialog för ett tryggare Rågsved

Årets Trygghetsdag genomfördes på Rågsveds torg i ömsom solsken och ömsom regn, vädret till trots var det många besökare och givande diskussioner. Trygghetsdagen arrangeras i samverkan mellan Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, polisen och den ideella föreningen Rågsveds Fastighetsägare. Årets teman var platssamverkan, trygg i hemmet och trygg utemiljö.

Tillsammans visade vi hur stadsdel, polis och fastighetsägare samverkar kring trygghet och trivsel och dagen gav möjlighet till möten och dialog med Rågsvedsbor. Här fanns möjlighet att prata om såväl utformning av en trygg och trivsam utemiljö som stadsodling, nyproduktion av bostäder i Fokus Hagsätra-Rågsved, våld i nära relation, sommartorg, nattvandring och att träffa hyresvärdar i Rågsved.

– På Trygghetsdagen i Rågsved fick jag chansen att träffa representanter från fler olika föreningar, nätverk och sammanslutningar inom olika områden i Rågsved. De är viktiga samarbetspartners i utvecklingen av Rågsved, säger Evelyn Garate Ormazabal samordnare på stadsdelsförvaltningen med uppdraget att skapa goda förutsättningar för civilsamhället.

– Trygghetsdagen är viktig för Rågsved som stadsdel, för att stärka och visa dem som bor i Rågsved på vårt gemensamma arbete med att skapa och öka tryggheten. Dessutom får vi möjlighet att ha en dialog med dem som bor i stadsdelen oavsett hos vilken hyresvärd. Vi visar att vi tillsammans vill göra skillnad för alla som bor i Rågsved, säger Helene Engholm, Distriktschef Söderort, Svenska Bostäder

– Under Trygghetsdagen i Rågsved sprids kunskap kring säkerhet i både hemmet och våra gemensamma utemiljöer. Trygghetsdagen ger dessutom oss och våra samverkanspartners en bra möjlighet att möta dem vi jobbar för och vi hade många bra dialoger under dagen, säger Mikael Sundberg och Peter Aasa på Polisen Farsta-Vantör.

På plats fanns även räddningstjänsten och pratade brandskydd och det fanns möjlighet att prova att släcka med brandsläckare.

För mer information med inblandade aktörer kontakta:
Calle Hedrén | 076 122 04 86 | calle.hedren@stockholm.se
Lotta Vidén | 070-737 24 05 | info@ragfast.se

Här hittar du fler bilder från trygghetsdagen 2022

Trygghetsdagen 2022