Välkommen på trygghetsvandring den 24 oktober

I samarbete med stadsdelen och polisen fortsätter vi genomförandet av våra gemensamma trygghetsvandringar med fokus på medlemmarnas fastighetsområden. Vid detta tillfälle besöker vi Stockholmshems område i Rågsved.

Syftet med trygghetsvandringarna är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Trygghetsvandringen resulterar i ett protokoll med åtgärdsförslag som rapporteras till berörda parter för åtgärd. Som fastighetsägare i området är detta dessutom en möjlighet att lära känna andra och området utanför det egna beståndet.

Välkommen på trygghetsvandring kring Stockholmshems områden i Rågsved.

VAR: Vi startar på Ervallakroken 27, går sedan enligt kartan ovan och avslutar på Kvistbrogatan 24.
NÄR: Måndag 24 oktober, kl 18.00
ANMÄLAN: Anmäl dig till lotta.viden@familjebostader.com så att vi vet ungefär hur många vi blir.

Ladda ner inbjudan med karta (pdf)