Stadsodling för ökad trygghet och trivsel

Stadsodling

Under de senaste åren har städer världen över haft framgång med stadsodling som bidrar till gemenskap och trygghet och motverkar att platser förfaller och skapar otrygga miljöer.

Rågsveds Fastighetsägare har tillsammans med Stockholms stad anordnat en plats för stadsodling bredvid förskolan Rågen på Stövargatan – Stövardalens stadsodling som invigdes 2019. Under 2022 invigs ytterligare en stadsodling vid Ervallakroken i Rågsved.

Rågsveds gröna gårdar är en långsiktig satsning som har till syfte att skapa kreativa mötesplatser, utveckla grönska, odling och granngemenskap i Rågsved.

Är du boende i Rågsved och längtar efter att odla nära ditt hem?

Nu kan du få tillgång till en pallkrage med ekologisk jord och vatten för att kunna odla och skörda ekologiskt nära hemma. Du sköter om din odling själv och får skörda det som du har planterat. Du får plantera/odla grönsaker, frukt, kryddor eller blommor.

Stövardalens stadsodling

Just nu finns inga lediga pallkragar vid Stövardalens stadsodling men du kan ställa dig på kö och eventuellt tillkommer ytterligare platser i Rågsved.

Ervallakrogens stadsodling

sommaren 2022 startade Ervallakrokens stadsodling genom samarbete mellan Rågsveds Fastighetsägare och Stockholms stad. 

Här kan du ladda ner information om Ervallakrokens stadsodling
Är du intresserad av en pallkrage här, maila gronagardar@ragfast.se.