Tack för fin samverkan 2023!

Vi på kansliet vill rikta ett stort tack till alla medlemmar, Fastighetsägarna Stockholm, Rågsveds IF och Rågsveds Boxningsklubb, stadsdelsförvaltningen, exploateringskontoret, trafikkontoret, polisen och alla andra samverkansparter för ett stort engagemang och ett gott samarbete under 2023.

Lagstiftad BID eller inte

Rågsveds Fastighetsägare har funnits i över 10 år och i år har frågan om obligatorisk BID, om det ska bli lagstadgat eller inte, fått stor medial uppmärksamhet i Sverige både i branschen och inom politiken. Våren startade i högt tempo där Lotta Vidén gick in som tf Vd under en period där Trond var föräldraledig och hade fokus på hemmaplan. Under tiden fick Lotta följa frågan och diskussionerna kring BID-lagstiftningens vara eller inte vara. Utredningen ska vara klar i januari 2025 och vi kommer att bevaka frågan under hela nästa år tillsammans med våra systerföreningar, Fastighetsägarna Sverige och Fastighetsägarna Stockholm.

Platssamverkan

Under året har vi inom ramen för platssamverkan Rågsved genomfört platsaktiveringar, trygghetsvandringar och samordning kring platsutveckling m.m. Vi har också genomfört ett mycket fint mosaikkonstprojekt tillsammans med Ellevio och stadsdelsförvaltningen. Rågsvedsbor i alla åldrar har varit med och tillsammans smyckat en nätstation med hjälp av konstnärlig ledning av Remakebolaget. Det var så kul att få vara med på invigningen i höstas och se förvandlingen från en nedklottrad nätstation till Stockholms vackraste. Extra kul att få träffa några av de barn/ungdomar som varit med och lärt sig konstformen och som dessutom nu finns som motiv på en av väggarna. Är ni i Rågsved så passa på att besöka platsen. Varför inte ta med dig ett par skridskor och en hjälm och öva skridskoåkning med Djurgården Bandy eller Flemingsbergs Hockey under jullovet. Har du glömt skridskor? Ingen fara! För tredje året i rad går Rågsveds fastighetsägare med medlemmar in och stöttar Rågsveds IF så att de kan ordna gratis skridskoutlåning med start 9 december. Du kan läsa mer här.

Föreningslivet är en viktig aktör

Föreningslivet är en viktig aktör att samverka med – så även i Rågsved. Som fastighetsägare kan vi vara med och bidra till en meningsfull fritid och stärka livet mellan husen. Till nästa år kommer våra medlemmar att stärka sin stöttning till föreningslivet, det är jag stolt över!

Under december har vi hunnit med flera nätverksträffar som har varit uppskattade av våra medlemmar. Vi har bland annat haft nätverksträff om oriktiga hyresförhållanden och skadedjursseminarium tillsammans med systerföreningarna samt förvaltarträff med fokus på samlarproblematik. Flera nätverksträffar planeras in under våren, håll utkik!

Detta är några nedslag i allt det arbete våra medlemmar tillsammans gör för ökad upplevd trygghet och trivsel i Rågsved. Ett stort tack för era fina insatser! Till nästa år kommer vi fortsätta att stötta lokala föreningar, samordna trygghetsinsatser, anordna nätverksträffar i aktuella ämnen och mycket mer.

Vi hoppas att ni får en fin jul och ser fram emot en fortsatt god samverkan 2024 med stort fokus på att skapa medlemsnytta.

Trond Hannerstig med Lotta Vidén, Sofia Rydergård och Katarina Magnusson

Lotta Vidén, Trond Hannerstig och Sofia Rydergård
Lotta Vidén, Trond Hannerstig och Sofia Rydergård
God Jul 2023