Trygghetsdagen 2024 - Tillsammans för ett tryggare Rågsved

Torsdag den 5 september arrangeras Trygghetsdagen i Rågsved för åttonde året i rad av Stockholms stad, Rågsveds Fastighetsägare och polisen. Tillsammans med boende och lokala samhällsbyggare stärker vi tryggheten och gemenskapen i Rågsved.

Trygghetsdagen 2022

Årets Trygghetsdag fokuserar på platssamverkan, en trygg utemiljö, trygghet i hemmet och en trygg uppväxt. Inom Platssamverkan Rågsved samarbetar flera aktörer för att utveckla Rågsved till en trygg och attraktiv stadsdel i en storstad full av möjligheter.

Besökarna kommer att kunna ställa frågor om Platssamverkan Rågsved och delta i populära aktiviteter från tidigare år, såsom den omtyckta tipspromenaden för barn och vuxna. Årets tema för tipspromenaden är återvinning, sophantering och återbruk. Besökarna får också möjlighet att testa att släcka en eld med brandsläckare tillsammans med Storstockholms brandförsvar.

Håll utkik på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings Facebooksida  och Fastighetsägare i Rågsveds  Facebooksida för mer information efter sommaren.

Vi ses den 5 september mellan kl. 15:00 och 18:00 på Rågsveds torg!

Tillsammans med våra medlemmar (Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stockholmshem, Micasa, Ikano Bostad, Einar Mattsson, SISAB, Sveafastigheter och Stockholm Parkering), Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och Polisen arrangera vi årligen Trygghetsdagen där vi både informera om trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder, träffar Rågsvedsborna och får veta mer om till exempel platser de upplever som extra otrygga.
Här kan du läsa mer om tidigare Trygghetsdagar: