2024 startade i kreativitetens och samverkans tecken!

Nyhetsbrev från Rågsveds Fastighetsägare

Det händer mycket i Rågsved och det är till stor del våra medlemmars, de lokala fastighetsägarnas, förtjänst i god samverkan med stadsdelen och polisen.

Året startade med full fart på isbanan i Rågsved. För tredje året i rad kunde Rågsvedsbor låna skridskor och gå på skridskoskola helt utan kostnad, tack vare samverkan mellan fastighetsägare, idrottsföreningar och stadsdelsförvaltningen.

I början av året startade ytterligare ett mosaikprojekt. Denna gång smyckades en av Ikano Bostads miljöstugor med gemenskap och återvinning i fokus. Mosaikkonsten invigdes högtidligt i juni när förskolan Butterflys barn klippte banden. 

I våras tecknade föreningen tillsammans med Einar Mattsson, Ikano Bostad, Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder och Fastighetsägarna Stockholm ett samarbetsavtal med Juice Studios Stiftelse för en föreläsningsserie om ekonomisk läsförståelse för barn och ungdomar i Rågsved. Det första utbildningstillfället hölls den 18 juni och var fullsatt med 40 personer. Det ska bli spännande att följa upp detta i höst.

Detta är bara ett axplock av allt våra medlemmar bidrar till utöver sitt dagliga arbete för ökad trygghet och trivsel i våra boendemiljöer. Efter sommaren är det dags för ytterligare en aktivitet, den åttonde Trygghetsdagen, så boka den 5 september i kalendern och läs mer här.

Sedan hösten 2023 har BID-inspirerad samverkan varit i stor fokus. Regeringen har tillsatt en statlig utredning som ska undersöka hur en obligatorisk platssamverkan mellan fastighetsägare, kommun och polis i bostadsområden kan införas. Det är en del av Åtgärder för stärkt trygghet i den byggda miljön – Regeringen.se.

Rågsveds Fastighetsägare har funnits sedan 2012. Våra medlemmars engagemang bygger på frivillighet och genom den har vi åstadkommit gemensamt resultat och utökad samverkan mellan medlemmar som med staden och polisen genom åren. Vi kommer fortsätta bevaka utredningen med stort intresse samt tillföra våra kunskaper och erfarenheter om en redan fungerande frivillig modell till dess att utredningen är klar i början på januari 2025.

Kansliet vill tacka alla medlemmar och samverkansparter för ert arbete, ni gör skillnad!
Vi önskar alla en trevlig sommar och semester!

Trond, Lotta och Katarina
Rågsveds Fastighetsägare

Konstfack och stadsdelsförvaltningen till Rågsved

Vid vårens sista styrelsemöte för Rågsveds Fastighetsägare fick vi både höra om Konstfacks planer på att genomföra utbildningar i Rågsved och om Micasas stora ombyggnad i Rågsved för att färdigställa Fövaltningshuset inför Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings inflytt 2027.

Läs mer om det här.

Trond Hannerstig, Katrin Behdjou Arshi, chef stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm och föreningens vice ordförande och Tor Lindstrand, arkitekt och lärare på konstfack.

FAQ

Tillsammans arbetar vi för ett ännu tryggare och trivsammare Rågsved. Vill du veta mer om hur vi gör det, hur vi är organiserade, vilka som kan vara medlemmar eller vad BID-inspirerad samverkan är? Läs gärna mer om det och annat om verksamheten i vår FAQ.

Utbildning med Alla Kvinnors Hus om våld i nära relation

Arbetet för att förebygga våld i nära relationer ingår som en naturlig del i föreningens arbete för minskad brottslighet och ökad trygghet. Syftet är att fler kvinnor och barn som utsätts för våld skall söka och få hjälp för att kunna ta sig ur sin situation. 

Tillsammans med våra systerföreningar i Skärholmen, Hässelby-Vällingby, Järva och Alla Kvinnors Hus bjuder vi in våra medlemmar till en kostnadsfri utbildning om våld i nära relation. Denna gång är seminariet främst riktat till förvaltare, bovärdar och tekniker.

Detta tillfälle genomförs digitalt den 17 september. Om du är medlem och inte har fått en inbjudan, kontakta lotta.viden@familjebostader.com

Här kan du ladda ner inbjudan som pdf

Boka in Trygghetsdagen i Rågsved den 5 september 2024

Den 5 september 2024 är det dags för årets Trygghetsdag i Rågsved. Boka redan nu in datumet i din kalender!

Trygghetsdagen i Rågsved har arrangerats av Rågsveds Fastighetsägare tillsammans med våra medlemmar, Stockholms stad, och polisen årligen sedan 2017.

Trygghetsdag

Tillsammans med boende och lokala samhällsbyggare stärker vi tryggheten och gemenskapen i Rågsved med fokus på de boendes miljö. Teman för trygghetsdagen har bland annat varit brandförebyggande information, krisberedskap, trygghetsinventeringar, platssamverkan, trygg utemiljö, trygg i hemmet, hälsa, grannsamverkan har varit ämnen under åren. Läs mer om Trygghetsdagen här.Trygghetsdagen 2024

Ervallakrokens stadsodling i Rågsved