brottsförebyggande förvaltning

Framtidens Förvaltare 2020

Framtidens Förvaltare

Seminariet Framtidens Förvaltare 2020, arrangerat av Förvaltarforum, var en dag full med inspiration och information. Dagen omfattade både digitalisering, hållbarhet, teknik, hyresgäster, kundvård och en paneldiskussion om framtidens förvaltning. Seminariet var intressant ur flera synvinklar. Bland annat kan man se att digitaliseringen är en viktig del inom fastigheter när det gäller allt från hur du

Framtidens Förvaltare Läs mer »