Barnkonventionen

Barnperspektivet

Barnperspektivet – trygghetsvandring med barn

När Rågsveds Fastighetsägare bjöd in till ett seminarium om hur fastighetsägare kan få in barnens perspektiv i sitt arbete berättade Caroline Dahlbom, hållbarhetsstrateg hos Svenska Bostäder om om ett exempel från Svenska Bostäders arbete i Husby. Det resulterade i ett pilotprojekt med en trygghetsvandring med barn i samverkan med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och vår systerförening Fastighetsägare

Barnperspektivet – trygghetsvandring med barn Läs mer »