platssamverkan

Verksamhetsplanering inför 2024 tillsammans med våra systerföreningar i Stockholm

Fokus 2024

Barnperspektivet och våld i nära relation kvarstår som viktiga fokus när vi planerar arbetet för 2024. Arbetet med en tilltalande utemiljö vill vi fortsätta med i Rågsved. Det kan ske bland annat genom samordningen av mosaikverkstan som fortsätter nästa år. Liksom fortsatt utveckling av stadsodlingsplatserna i samverkan med odlarna och stadsdelen och de kreativa mötena

Fokus 2024 Läs mer »