brottsförebyggande

Trygghetsvandring i Rågsved

Välkommen på vårens trygghetsvandringar

Nu är det dags för vårens trygghetsvandringar med fokus på medlemmarnas fastighetsområden i Rågsved. Under vårvintern 2024 är följande trygghetsvandringar inplanerade, med start kl 18.00: Tisdag 5 mars – Ikano Bostads områden Måndag 11 mars – Svenska Bostäders område Tisdag 12 mars  –  Familjebostäders område Klicka på respektive datum för att ladda ner inbjudan med karta […]

Välkommen på vårens trygghetsvandringar Läs mer »

Rågsved

Återtagna lägenheter ger tryggare bostadsområden

Fastighetsägare har stora trygghetsutmaningar kopplade till oriktiga hyresförhållanden. Genom ett intensivt arbete har antalet återtagna lägenheter nästan fördubblats under 2023 och trygghetsmätningarna visar att tryggheten i trapphusen går åt ett positivt håll. I Rågsved återtogs 49 lägenheter 2023 på grund av oriktiga hyresförhållanden vilket är en markant ökning mot 2022. Rågsveds Fastighetsägares medlemmar har arbetat

Återtagna lägenheter ger tryggare bostadsområden Läs mer »

oriktiga hyresförhållanden

Utmaningar kopplade till oriktiga hyresförhållanden

Fastighetsägare har stora trygghetsutmaningar kopplade till oriktiga hyresförhållanden. Medlemmar i Rågsveds Fastighetsägare och Skärholmens Fastighetsägare har träffats för att få veta mer om det nya lagförslaget som handlar om att göra det lättare att säga upp lokal- och bostadshyresgäster som begått brott. Men även för att diskutera hur man kan samverka kring oriktiga hyresförhållanden.

Utmaningar kopplade till oriktiga hyresförhållanden Läs mer »

Verksamhetsplanering inför 2024 tillsammans med våra systerföreningar i Stockholm

Fokus 2024

Barnperspektivet och våld i nära relation kvarstår som viktiga fokus när vi planerar arbetet för 2024. Arbetet med en tilltalande utemiljö vill vi fortsätta med i Rågsved. Det kan ske bland annat genom samordningen av mosaikverkstan som fortsätter nästa år. Liksom fortsatt utveckling av stadsodlingsplatserna i samverkan med odlarna och stadsdelen och de kreativa mötena

Fokus 2024 Läs mer »

Trygghetsdagen 2023

Trygghetsdagen i Rågsved 14 september

Trygghetsdagen 2023 – Tillsammans för ett tryggare Rågsved Torsdag den 14 september arrangeras Trygghetsdagen i Rågsved av Stockholms stad, Rågsveds Fastighetsägare och polisen. Tillsammans med boende och lokala samhällsbyggare stärker vi tryggheten och gemenskapen i Rågsved. Tillsammans med våra medlemmar (Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stockholmshem, Micasa, Ikano Bostad, Einar Mattsson, SISAB, Sveafastigheter och Stockholm Parkering), Enskede-Årsta-Vantörs

Trygghetsdagen i Rågsved 14 september Läs mer »