brottsförebyggande

Stockholmshus Rågsved 2019

Från 1 juli sker ändringar i hyreslagen för ökad trygghet i bostadsområden.

Lagskärpningar som trädde i kraft den 1 juli innebär att fler brottstyper och annan misskötsamhet som minskar tryggheten i området kan leda till att en lokalhyresgäst eller bostadshyresgäst sägs upp. Syftet är att öka tryggheten för grannar, anställda och andra som vistas i området. På Fastighetsägarnas hemsida kan du läsa mer om de nya lagskärpningarna. Även […]

Från 1 juli sker ändringar i hyreslagen för ökad trygghet i bostadsområden. Läs mer »

Vet du vad vi gör?

Tillsammans arbetar vi för ett ännu tryggare och trivsammare Rågsved. Vi är våra medlemmar som tillsammans äger och förvaltar cirka 70 % av samtliga lägenheter och flerbostadshus i Rågsved. Arbetet är långsiktigt och bygger på ett nära samarbete med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, polisen, andra myndigheter, Fastighetsägarna Stockholm och lokala aktörer så som föreningslivet. Vet du hur

Vet du vad vi gör? Läs mer »

Samverkan är viktigare än någonsin

Nyhetsbrev från Rågsveds Fastighetsägare. Efter elva år av framgångsrik samverkan i Rågsved har vi med gemensamma krafter åstadkommit mycket. Samverkan är viktigare än någonsin och i Rågsved finns det gott om fina exempel på god samverkan och engagerade fastighetsägare. Den tolfte årsstämman för Rågsveds Fastighetsägare hölls sedvanligt i Nya Rågsved Folkets hus och föregicks av

Samverkan är viktigare än någonsin Läs mer »

Trygghetsvandring i Rågsved

Välkommen på vårens trygghetsvandringar

Nu är det dags för vårens trygghetsvandringar med fokus på medlemmarnas fastighetsområden i Rågsved. Under vårvintern 2024 är följande trygghetsvandringar inplanerade, med start kl 18.00: Tisdag 5 mars – Ikano Bostads områden Måndag 11 mars – Svenska Bostäders område Tisdag 12 mars  –  Familjebostäders område Klicka på respektive datum för att ladda ner inbjudan med karta

Välkommen på vårens trygghetsvandringar Läs mer »

Rågsved

Återtagna lägenheter ger tryggare bostadsområden

Fastighetsägare har stora trygghetsutmaningar kopplade till oriktiga hyresförhållanden. Genom ett intensivt arbete har antalet återtagna lägenheter nästan fördubblats under 2023 och trygghetsmätningarna visar att tryggheten i trapphusen går åt ett positivt håll. I Rågsved återtogs 49 lägenheter 2023 på grund av oriktiga hyresförhållanden vilket är en markant ökning mot 2022. Rågsveds Fastighetsägares medlemmar har arbetat

Återtagna lägenheter ger tryggare bostadsområden Läs mer »

oriktiga hyresförhållanden

Utmaningar kopplade till oriktiga hyresförhållanden

Fastighetsägare har stora trygghetsutmaningar kopplade till oriktiga hyresförhållanden. Medlemmar i Rågsveds Fastighetsägare och Skärholmens Fastighetsägare har träffats för att få veta mer om det nya lagförslaget som handlar om att göra det lättare att säga upp lokal- och bostadshyresgäster som begått brott. Men även för att diskutera hur man kan samverka kring oriktiga hyresförhållanden.

Utmaningar kopplade till oriktiga hyresförhållanden Läs mer »

Verksamhetsplanering inför 2024 tillsammans med våra systerföreningar i Stockholm

Fokus 2024

Barnperspektivet och våld i nära relation kvarstår som viktiga fokus när vi planerar arbetet för 2024. Arbetet med en tilltalande utemiljö vill vi fortsätta med i Rågsved. Det kan ske bland annat genom samordningen av mosaikverkstan som fortsätter nästa år. Liksom fortsatt utveckling av stadsodlingsplatserna i samverkan med odlarna och stadsdelen och de kreativa mötena

Fokus 2024 Läs mer »