brottsförebyggande

God jul och gott nytt år önskar Rågsveds Fastighetsägare

Tack för god samverkan i Rågsved 2021

Rågsveds Fastighetsägare vill tacka alla medlemmar, stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret, lokala föreningar i Rågsved, Fastighetsägarna Stockholm, Alla Kvinnors Hus och alla andra samarbetspartners för ett gott samarbete och engagemang under 2021 för att öka tryggheten och trivseln i Rågsved. 2021 blev ytterligare ett annorlunda år som nu går mot sitt slut. De flesta möten har genomförts […]

Tack för god samverkan i Rågsved 2021 Läs mer »

Våld i nära relation

Välkommen till en utbildning om våld i nära relation

VÅLD INOM FAMILJEN ÄR INGEN PRIVATSAK Våld är inte bara misshandel. Dit räknas också hot om våld, knuffar och annan kränkande behandling. Våld inom familjen kan också ta sig uttryck i form av kontroll, isolering, ekonomiska påtryckningar och sexuellt tvång. Våld i nära relation är ingen privatsak utan ett brott och faller under allmänt åtal.

Välkommen till en utbildning om våld i nära relation Läs mer »

Tillsammans för ökad trygghet och trivsel i Rågsved

Välkomna till den årliga Trygghetsdagen i Rågsved fredag 10 september, klockan 13–18Under året som har gått sedan förra trygghetsdagen har vi genomfört både intervjuer och haft arbetsgrupper för att tillsammans med boende och föreningar ta fram förslag till åtgärder som ska öka trygghet och trivsel i Rågsved.

Tillsammans för ökad trygghet och trivsel i Rågsved Läs mer »

Stövardalens Stadsodling

Stövardalens stadsodling – andra året

Rågsveds Fastighetsägare har tillsammans med Stockholms stad skapat en plats för stadsodling i Rågsved – Stövardalens stadsodling för ökad trivsel och trygghet. Den 13 juni 2019 invigdes odlingen. Nu har två år gått och vi besöker odlingen och pratar med två av odlarna, Piotr Oskarsson och Helena Kim, två av flera eldsjälar här.

Stövardalens stadsodling – andra året Läs mer »