platssamverkan

Trygghetsvanding i Rågsved med fokus på Familjebostäders fastigheter, den 17 mars 2022.

Ett ständigt arbete med att hålla helt, rent och snyggt

Vid trygghetsvandringen i Rågsved kring Familjebostäders fastigheter var det färre åtgärdspunkter än i fjol. Det som noterades var främst klotter och trasiga lampor. Återigen roligt att se våra medlemmars arbete för ökad trygghet och trivsel genom sitt ständigt pågående arbete med att hålla helt, rent och snyggt.

Ett ständigt arbete med att hålla helt, rent och snyggt Läs mer »

Trygghetsvandring i Rågsved med fokus på Ikano Bostads fastigheter, den 10 mars

Fastighetsägarnas arbete blir tydligt under trygghetsvandringarna

Nu har vi genomfört en trygghetsvandring i Rågsved kring Ikanos fastighetsbestånd ledda av Jonathan Gustafsson Berg som protokollförde de avvikelser vi såg som behöver åtgärdas. Det var en bra vandring och roligt att se fastighetsägarnas arbete med att hålla helt, rent och snyggt. Det var mycket färre anmärkningar än förra gången

Fastighetsägarnas arbete blir tydligt under trygghetsvandringarna Läs mer »

skridskoutlåning Rågsved

Gratis skridskoutlåning och skridskoskola under sportlovet!

Det lyckade initiativet med gratis skridskoutlåning vid konstgräsplanen i Rågsved/Snösätra där Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning spolat en skridskobana fortsätter. Rågsveds Fastighetsägare och våra medlemmar fortsätter att stötta detta goda initiativ och under hela sportlovet (vecka 9) finns möjlighet att både låna utrustning och få gå på gratis skridskoskola! Anders Wahlqvist på Ikano Bostad håller i initiativet som

Gratis skridskoutlåning och skridskoskola under sportlovet! Läs mer »

Trygghetsvandring

Välkommen på vårens trygghetsvandringar i Rågsved

Rågsveds Fastighetsägare genomför trygghetsvandringar, med fokus på medlemmarnas bostadsområden. Trygghetsvandringarna arrangeras i samarbete med stadsdelen och polisen i samband med platssamverkan. Syftet med trygghetsvandringarna är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Som fastighetsägare i området är detta en

Välkommen på vårens trygghetsvandringar i Rågsved Läs mer »

God jul och gott nytt år önskar Rågsveds Fastighetsägare

Tack för god samverkan i Rågsved 2021

Rågsveds Fastighetsägare vill tacka alla medlemmar, stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret, lokala föreningar i Rågsved, Fastighetsägarna Stockholm, Alla Kvinnors Hus och alla andra samarbetspartners för ett gott samarbete och engagemang under 2021 för att öka tryggheten och trivseln i Rågsved. 2021 blev ytterligare ett annorlunda år som nu går mot sitt slut. De flesta möten har genomförts

Tack för god samverkan i Rågsved 2021 Läs mer »