Aktuellt

Julkrans 2019

Julsamverkan

Samverkan för trygghet och trivsel kan ske i många former. I Rågsved går fastighetsägare för

Läs mer »
workshop 2019/1

Tillsammans med våra medlemmar, Polisen, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret har vi arbetat med en gemensam

Läs mer »

Trygghetsbesiktning

– en grund för ökad trygghet i bostadsfastigheter   Rågsveds Fastighetsägare erbjuder sina medlemmar trygghetsbesiktningar

Läs mer »