Aktuellt

Trygghetsbesiktning

– en grund för ökad trygghet i bostadsfastigheter   Rågsveds Fastighetsägare erbjuder sina medlemmar trygghetsbesiktningar

Läs mer »

Kommuniktionsnätverk

Idag har vi träffat kommunikatörerna hos våra medlemmar och berättat om fastighetsägarföreningarnas arbete kringbrottsförebyggande och

Läs mer »